Ervaringen studiedag 'Actief taal leren met nieuwe media'

- Weblog als middel voor de docent en leerling om ná de les materiaal/werk te delen. Denk daarbij aan een portfolio of leesdagboek.  

- TodaysMeet voor het delen van vragen en opmerkingen tijdens de les (denk aan woordenschatopdracht tijdens leesvaardigheid en reflectievraag aan het einde van de les).

- Kahoot.com (docent) en Kahoot.it (leerling) voor klassikale quiz (denk aan woordbetekenissen, diagnostische toets en afsluiting les). Er bestaan heel veel public kahoots, die gebruikt en aangepast kunnen worden. Idee: leerlingen Kahoot laten maken als presentatieopdracht of als afsluitend onderdeel van de spreekbeurt.

- Socrative (student en teacher) als alternatief voor Kahoot, met de mogelijkheid tot het stellen van open vragen.

- Plickers.com om leerlingen te laten stemmen zónder digitale middelen. Alleen de docent heeft een telefoon met camera nodig om de (papieren) codes van de leerlingen te kunnen scannen.

- newsmap.jp: zeer actuele nieuwssite met artikelen uit de hele wereld, werkt o.a. met kleurencodes en verschillende lettergrootte.

- Handige webtools, websites, opdrachten: www.tirza.nl; tweetroman (Giphart, klassikaal een verhaal schrijven op weblog); Nineve van Rick de Gier; digitale sandwich (voor, tijdens en na het lezen opdrachten); wordle.net (verhalen, bijv. Slagroom van Eva Kelder, voorkennis activeren, verhaal met 1 zin verder laten lopen (evt. in Todaysmeet.com); examenteksten in wordle --> welke woorden komen het meeste voor?); twitterbericht maken van een boek (140 tekens, denk aan Twitterature); Six-word-stories; visibletweets of twitterwall.me; http://21centuryedtech.wordpress.com/2014/05/11/170-ways-to-use-word-clouds-in-every-classroom/; fakebook om profiel van een personages te maken; pixton.com (verstripping boek); text2mind en popplet (voor mindmaps, ook voor het in beeld brengen van de structuur van zakelijke teksten); Pinterest (plaatjes van personages, belangrijke woorden uit het verhaal); youtube (playlist van het personage); padlet (samenwerken, prikbord).